دسته ۲

تستی

راههای ساده  جلوگیری از سکسکه

 

 

1- یک لیوان آب را توسط  نی ، بنوشید و هم زمان انگشتان سبابه خود را در گوشهای خود فرو ببرید.

 

2- سعی کنید یک لیوان آب را بدون کمک دستتان بنوشید.

 

3-بصورت خوابیده یک لیوان آب را قورت قورت بنوشید تا متوقف شود.   

 

4- تکه ای لیمو را گاز بزنید و بمکید.

 

5-یک قاشق شکر یا نمک یا شکلات بادام زمینی بخورید.